دسترسی همگانی(OPAC) نام کتابخانه در اوپک


نتایج سرعنوان جستجو شده

   مرتب سازی     درج پیشنهاد خرید   پالایش جستجو
گسترش جستجو به رکوردهای فرزند
Communication systems (c1986) / Carlson ، A. Bruce (1937)، نویسنده
Communication systems (1999) / Carlson ، A. Bruce (1937)، نویسنده
Communication systems (2002) / Carlson ، A. Bruce (1937)، نویسنده
Communication systems (2010) / Carlson ، A. Bruce (1937)، نویسنده
Information transmission, modulation, and noise (c1980) / Schwartz ، Mischa، نویسنده
Modulation (1973) / Connor ، F. R. (Frank Robert)، نویسنده
Optimum array processing (2003) / Van Trees ، Harry L، نویسنده

کاربران آنلاین :0