دسترسی همگانی(OPAC) نام کتابخانه در اوپک


نتایج سرعنوان جستجو شده

   مرتب سازی     درج پیشنهاد خرید   پالایش جستجو
گسترش جستجو به رکوردهای فرزند
Advanced digital communications systems (2005)
Advanced electronic communications systems (c1987) / Tomasi ، Wayne، نویسنده
Advanced electronic communications systems (1987) / Tomasi ، Wayne، نویسنده
An introduction to digital integrated communications systems (1979) / Inose ، Hiroshi (1927)، نویسنده
Analog and digital communication systems (2002) / roden ، martin s، نویسنده
Communication systems (c1986) / Carlson ، A. Bruce (1937)، نویسنده
Communication systems (1999) / Carlson ، A. Bruce (1937)، نویسنده
Communication systems (2002) / Carlson ، A. Bruce (1937)، نویسنده
Communication systems (2010) / Carlson ، A. Bruce (1937)، نویسنده
Computers and communications (c1986) / Kobayashi ، Koji (1907)، نویسنده
Digital and analog communication systems (1979) / Shanmugam ، K. Sam، نویسنده
Digital communication receivers (c1998) / Meyr ، Heinrich، نویسنده
Digital communications (c1995) / Proakis ، John G، نویسنده
Digital communications (2000) / Proakis ، John G، نویسنده
Digital communications (c1983) / Proakis ، John G، نویسنده

کاربران آنلاین :0