دسترسی همگانی(OPAC) نام کتابخانه در اوپک


نتایج سرعنوان جستجو شده

   مرتب سازی     درج پیشنهاد خرید   پالایش جستجو
گسترش جستجو به رکوردهای فرزند
Computer-aided engineering mathematics (1989) / Townend ، M. Stewart (Malcolm Stewart) (1942)، نویسنده
Engineering and scientific computations using MATLAB (c2003) / Lyshevski ، Sergey Edward، نویسنده
Numerical methods for engineers (c2002) / Chapra ، Steven C، نویسنده

کاربران آنلاین :0