دسترسی همگانی(OPAC) نام کتابخانه در اوپک

رده‌بندی های مشابه :

رکوردهای موجود با شماره رده : TA345

   مرتب سازی     درج پیشنهاد خرید   پالایش جستجو
طراحی و شبیه‌سازی پروژه‌های مهندسی عمران با COMSOL (1395) / باقری ، بهروز (1363-)
Computer-aided engineering mathematics (1989) / Townend ، M. Stewart (Malcolm Stewart) (1942)، نویسنده
Engineering analysis (2001) / Pao ، Y. C، نویسنده
Engineering and scientific computations using MATLAB (c2003) / Lyshevski ، Sergey Edward، نویسنده
Numerical methods for engineers (c2002) / Chapra ، Steven C، نویسنده
Principles of computer-aided design (c1987) / Steadman, Philip (1942)
Problem solving with computers (1973) / Calter ، Paul، نویسنده
راهنما و کاربرد [MATLAB 6.5مطلب 5/6 و سیمولینک] (1383) / فرشیدیان‌فر ، انوشیروان، نویسنده
کاربردهایMATLAB و SIMULINK در مهندسی (1380) / مختاری ، موهند (1954- م)، نویسنده

کاربران آنلاین :0