دسترسی همگانی(OPAC) نام کتابخانه در اوپک

مشخصات ناشر

ناشر: انتشارات خراسان

واقع در: مشهد

مستندات مرتبط

نتایج مرتبط با این ناشر

   مرتب سازی     درج پیشنهاد خرید   پالایش جستجو
برنامه‌نویسی سیستم کامپیوترهای شخصی (1373) / تیشر ، مایکل (1953- م)، نویسنده
برنامه‌نویسی و زبان اسمبلی کامپیوترهای شخصی ([1371؟]) / ایبل ، پیتر (1932)، نویسنده
روشهای محاسبات عددی (1374) / ماتیوز ، جان (1943)، نویسنده
فیزیک (حرارت و شاره‌ها) (1385) / رسنیک ، رابرت (1923- م)، نویسنده
کاربردهایMATLAB و SIMULINK در مهندسی (1380) / مختاری ، موهند (1954- م)، نویسنده
سیستم‌های کنترل مدرن (1381) / درف ، ریچارد سی، نویسنده
بررسی سیستمهای قدرت (1376) / استیونسون ، ویلیام، نویسنده
قطعات و مدارات الکترونیک (1374) / بویل‌اشتاد ، رابرت، نویسنده
رهیافت حل مسئله در الکترونیک (1383) / صدرا ، عادل، نویسنده
مدارهای میکروالکترونیک (1381) / صدرا ، عادل، نویسنده
الکترونیک صنعتی (1386) / رشید ، محمد (1945- م)، نویسنده
الکترونیک صنعتی (1373) / لندر ، سیریل، نویسنده
الکترونیک صنعتی (دوره کامل) (1375) / لندر ، سیریل، نویسنده
طراحی دیجیتال (مدار منطقی) (1376) / مانو ، موریس (1927)، نویسنده
تحلیل و طراحی مدار منطقی دیجیتال (1379)

کاربران آنلاین :0