دسترسی همگانی(OPAC) نام کتابخانه در اوپک


نتایج سرعنوان جستجو شده

   مرتب سازی     درج پیشنهاد خرید   پالایش جستجو
گسترش جستجو به رکوردهای فرزند
اصول کنترل پیشرفته و کنترل چند متغیره (1382)
تحلیل و طراحی سیستم های کنترل چند متغیره (1390) / خاکی صدیق ، علی (1341)، نویسنده
حل مسائل مهندسی کنترل نوین (1391) / جبه‌دار مارالانی ، پرویز (1320 -)
سیستمهای کنترل بهینه = Optimal control systems (1392) / نایدو ، دسیننی (1940- م)، نویسنده
سیستم‌های کنترل خطی (1393) / کو ، بنجامین (1930- م)
مهندسی کنترل مدرن (1390) / اگاتا ، کاتسوهیکو، نویسنده
مهندسی کنترل (1389) / اگاتا ، کاتسوهیکو، نویسنده
کنترل پیش‌بین خطی (1394) / رضا‌علیخانی ، حمیدرضا (1331 -)
اصول کنترل مدرن (1373) / خاکی صدیق ، علی (1341)، نویسنده
اصول کنترل مدرن (1382) / خاکی صدیق ، علی (1341)، نویسنده
آمادگی برای کنکور کارشناسی ارشد سیستم‌های کنترل خطی به‌انضمام تشریح کامل مسائل مهندسی کنترل کاتسو هیکواوگاتا (1381) / کرمی شاهنده ، رضا، نویسنده
تشریح کامل مسائل مهندسی کنترل (1388) / الماسی ، بهادر (1358)، نویسنده
تشریح کامل مسائل مهندسی کنترل کاتسوهیکو اوگاتا (1388) / کرمی‌شاهنده ، رضا (1352)، نویسنده
حل مسائل سیستمهای کنترل خطی (1385) / بهنام ، سیامک (1347)، نویسنده
سیستمهای کنترل (1374) / کو ، بنجامین (1930)، نویسنده

کاربران آنلاین :0