دسترسی همگانی(OPAC) نام کتابخانه در اوپک

مشخصات ناشر

ناشر: گسترش علوم پایه

واقع در: تهران

مستندات مرتبط

نتایج مرتبط با این ناشر

      درج پیشنهاد خرید   پالایش جستجو
درس و کنکور معماری کامپیوتر ویژه داوطلبان کنکور کارشناسی ارشد مهندسی کامپیوتر. (1382) / برومندنیا ، علی (1346)، نویسنده
مجموعه سوالات دروس عمومی کارشناسی ناپیوسته (کلیه رشته‌ها) (1383) / غلامی کلیشمی ، باقر (1352)، نویسنده
درس و کنکور زبان عمومی و تخصصی کامپیوتر (1386) / رضوانی ، حسین (1354)، نویسنده
مجموعه سوالات آزمونهای کارشناسی ناپیوسته رشته الکترونیک کاردانی به کارشناسی (1384 - 1385) / شادکام انور ، حسن (1354)، نویسنده
درس و کنکور ماشین‌های الکتریکی ویژه (1383-) / شادکام انور ، حسن (1354)، نویسنده
کاملترین مرجع درس و کنکور زبان Cویژه داوطلبان کنکور کارشناسی ناپیوسته (کاردانی به کارشناسی‌) کامپیوتر قابل استفاده داوطلبان کنکور کارشناسی ارشد ریاضی‌، صنایع و کامپیوتر. (1384) / مقسمی ، حمیدرضا (1349)، نویسنده
درس و کنکور آمار و احتمالات ویژه داوطلبان کنکورهای کارشناسی ناپیوسته (کاردانی به کارشناسی تمام رشته‌ها) (1383) / نیکوکار ، مسعود (1332)، نویسنده
ریاضی عمومی (2) ویژه داوطلبان کنکورهای کارشناسی ناپیوسته (کاردانی به کارشناسی - تمام رشته‌ها) (1383) / نیکوکار ، مسعود (1332)، نویسنده
درس و کنکور زبان تخصصی کامپیوتر ویژه داوطلبان کنکور کارشناسی ناپیوسته کامپیوتر شامل حدود 500 تست با جواب تشریحی‌. (1383) / مقسمی ، حمیدرضا (1349)، نویسنده
درس و کنکور پاسکال (1384) / مقسمی ، حمیدرضا (1349)، نویسنده
درس و کنکور سیستم عامل ویژه داوطلبان کارشناسی ارشد کامپیوتر کلیه گرایشهای نرم افزار، سخت افزار، هوش مصنوعی‌، علوم کامپیوتر و مهندسی‌[ITآی. تی‌]. (1383) / مقسمی ، حمیدرضا (1349)، نویسنده
درس و کنکور مفاهیم سیستم عامل ویژه داوطلبان کارشناسی ناپیوسته کامپیوتر (1382) / مقسمی ، حمیدرضا (1349)، نویسنده
طراحی الگوریتمها (1380) / صادقی ، ایرج (1319)، نویسنده
درس و کنکور پایگاه داده‌ها (1382) / مقسمی ، حمیدرضا (1349)، نویسنده
درس و کنکور ساختمان داده‌ها ویژه داوطلبان کنکور کارشناسی ارشد کامپیوتر، کلیه گرایش‌های (1384) / مقسمی ، حمیدرضا (1349)، نویسنده

کاربران آنلاین :0