دسترسی همگانی(OPAC) نام کتابخانه در اوپک

اطلاعات مربوط به نویسنده

نویسنده : مسعود نیکوکار (1332)

رکوردهای مرتبط با این نویسنده

   مرتب سازی     درج پیشنهاد خرید   پالایش جستجو
آمار و احتمالات کاربردی (1382) / نیکوکار ، مسعود (1332)، نویسنده
توابع عددی و برداری و انتگرالهای چندگانه (- 13) / یمینی ، امیرهوشنگ (1332)، نویسنده
حساب دیفرانسیل و انتگرال (- 1367) / نیکوکار ، مسعود (1332)، نویسنده
حساب دیفرانسیل و انتگرال (1383) / نیکوکار ، مسعود (1332)، نویسنده
درس و کنکور آمار و احتمالات ویژه داوطلبان کنکورهای کارشناسی ناپیوسته (کاردانی به کارشناسی تمام رشته‌ها) (1383) / نیکوکار ، مسعود (1332)، نویسنده
راهنمای حل محاسبات عددی (1390) / نیکوکار ، مسعود (1332)، نویسنده
راهنمای حل مسائل آمار ریاضی (1382) / نیکوکار ، مسعود (1332)، نویسنده
راهنمای حل مسائل آمار ریاضی شامل فصول 14 تا 16 (1385) / نیکوکار ، مسعود (1332)، نویسنده
راهنمای حل معادلات دیفرانسیل (1377) / نیکوکار ، مسعود (1332)، نویسنده
راهنمای حل معادلات دیفرانسیل (1388) / نیکوکار ، مسعود (1332)، نویسنده
ریاضی عمومی (1) ویژه (1384) / نیکوکار ، مسعود (1332)، نویسنده
ریاضی عمومی (2) ویژه داوطلبان کنکورهای کارشناسی ناپیوسته (کاردانی به کارشناسی - تمام رشته‌ها) (1383) / نیکوکار ، مسعود (1332)، نویسنده
ریاضی عمومی (دوره کاردانی) (1386)
ریاضیات پیش‌دانشگاهی فنی‌مهندسی - علوم (1383) / نیکوکار ، مسعود (1332)، نویسنده
متغیرهای مختلط و کاربردها (1379) / براون ، جیمز وارد، نویسنده

کاربران آنلاین :11