دسترسی همگانی(OPAC) نام کتابخانه در اوپک


نتایج سرعنوان جستجو شده

   مرتب سازی     درج پیشنهاد خرید   پالایش جستجو
گسترش جستجو به رکوردهای فرزند
آمار و احتمال (1366) / قراگزلو ، جلیل الله، نویسنده
آمار و احتمالات (1381) / آذر ، عادل (1345)، نویسنده
راهنما و حل و تشریح مسائل آمار مقدماتی (1383) / لطفی ، طاهر (1354)، نویسنده
راهنما و مرجع کامل حل مسائل آمار ریاضی جان فروند (1382-) / لطفی ، طاهر (1354)، نویسنده
راهنمای حل مسائل آمار ریاضی شامل فصول 14 تا 16 (1385) / نیکوکار ، مسعود (1332)، نویسنده

کاربران آنلاین :0