دسترسی همگانی(OPAC) نام کتابخانه در اوپک

اطلاعات مربوط به نویسنده

نویسنده : منصور مومنی

رکوردهای مرتبط با این نویسنده

   مرتب سازی     درج پیشنهاد خرید   پالایش جستجو
آمار و احتمالات (1381) / آذر ، عادل (1345)، نویسنده
آمار و کاربرد آن در مدیریت (1388) / آذر ، عادل (1345)، نویسنده

کاربران آنلاین :0