دسترسی همگانی(OPAC) نام کتابخانه در اوپک

اطلاعات مربوط به نویسنده

نویسنده : سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاهها (سمت)

رکوردهای مرتبط با این نویسنده

   مرتب سازی     درج پیشنهاد خرید   پالایش جستجو
English for the students of biomedical engineering (1380=2001م) / نجاریان ، سیامک (1342 -)
English for the students of HVAC/R: (heating,ventilation, air-conditioning & refrigeration (1383=2005م) / مولوی ، حسن (1333 -)
برنامه‌ریزی غیرخطی (1381) / حمیدی‌زاده ، محمدرضا (1335)
تزئینات گچبری ساسانی (1396) / کروگر ، ینس
مبانی سازمان و مدیریت (1379) / رضائیان ، علی (1323)، نویسنده
نوسازی و بهسازی شهری (1384) / فلامکی ، محمدمنصور (1313 -)
هنر و معماری اسلامی‌(1)1250- 650 (1378) / اتینگهاوزن ، ریچارد (1906 - 1979م)
English for students of mechanical engineering (1381=2002م) / جلالی ‌پور ، جمال الدین (1332)، نویسنده
English for students of mechanical engineering manufacturing & production (1387) / جلالی ‌پور ، جمالالدین، نویسنده
English for the students of industrial engineering book IV (2006م.= 1385) / میرطباطبایی ، محمود (1321)، نویسنده
English for the students of materials sciencel engineering (2005= 1384) / فلاحی مقیمی ، محمد (1315)، نویسنده
اخلاق و تربیت اسلامی (1381) / رهبر ، محمدتقی (1314)، نویسنده
آمار و کاربرد آن در مدیریت (1388) / آذر ، عادل (1345)، نویسنده
تربیت بدنی عمومی (1377) / نمازی زاده ، مهدی، نویسنده
دانش خانواده (1383) / سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاهها (سمت)

کاربران آنلاین :0