دسترسی همگانی(OPAC) نام کتابخانه در اوپک

رده‌بندی های مشابه :

رکوردهای موجود با شماره رده : PE1127

      درج پیشنهاد خرید   پالایش جستجو
504 کلمه مطلقاً ضروری رشته صنایع (1394) / طادی ، محمد (1364 -)
Engish for students of engineering (1380 =2001م) / سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاهها (سمت‌) ; The Center for Studying and Compiling University Books in Humanitie)SAMT)
English for the students of architecture (2005م= 1384) / فرهادی ، حسین (1325 -)
English for the students of biomedical engineering (1380=2001م) / نجاریان ، سیامک (1342 -)
English for the students of energy engineering (1396) / محمدپور کاریزکی ، وحید (1360 -)
English for the students of HVAC/R: (heating,ventilation, air-conditioning & refrigeration (1383=2005م) / مولوی ، حسن (1333 -)
English for the students of urban planning (1384=2005) / فرهادی ، حسین (1325 -)
Technical English Architecture (1395) / گلابچی ، محمود (1336-)
Technical English for IT & computer Engineers (1389) / مظفری ، سعید (1356 -)، نویسنده
راهنمای انگلیسی تخصصی برای دانشجویان معماری (1384) / جمشیدی ، بهبود
راهنمای زبان انگلیسی برای دانشجویان مهندسی عمران (1393) / رضوی‌زاده ، مرجان (1364 -)
راهنمای زبان تخصصی کاربردی مهندسی عمران (1391) / مسلمان یزدی ، حسنعلی (1356)
راهنمای کامل انگلیسی برای دانشجویان رشته مهندسی عمران شامل ترجمه علمی و... حل صحیح کلیه تمرینات کتاب (1379) / هاشمی ، مسعود (1349)
راهنمای کامل انگلیسی برای دانشجویان مهندسی صنایع، تکنولوژی تولید، تولید صنعتی‌، تحلیل سیستمهای صنعتی (1382) / توحیدی ، فرهاد (1343)، نویسنده
زبان تخصصی برنامه‌ریزی شهری و منطقه‌ای (1390) / سیف‌الدینی ، فرانک (1337 -)

کاربران آنلاین :0