دسترسی همگانی(OPAC) نام کتابخانه در اوپک

اطلاعات مربوط به نویسنده

نویسنده : سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاهها (سمت‌)

رکوردهای مرتبط با این نویسنده

   مرتب سازی     درج پیشنهاد خرید   پالایش جستجو
Engish for students of engineering (1380 =2001م) / سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاهها (سمت‌) ; The Center for Studying and Compiling University Books in Humanitie)SAMT)
مدیریت مالی (1374 - 1373) / نوو ، ریموند، نویسنده
English for the students of power, electronics, control and communications (2005م‌.= 1384) / حقانی ، منوچهر (1319)، نویسنده
Reading for genearal Egnlish (1387=2008م) / سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاهها (سمت‌) ; (SAMT(The Center for Studying and Compiling University Books in Humanities
اخلاق اسلامی (1379) / سادات ، محمدعلی (1327)، نویسنده
اصول مدیریت (1380) / رضائیان ، علی (1323)، نویسنده
اصول مدیریت (1383) / رضائیان ، علی (1323)، نویسنده
المنتخب من‌الکتاب والسنه والخطب (1374) / دیباجی ، ابراهیم (1315)، نویسنده
المنهج القویم لتعلم لغه القران الکریم (1374) / متقی ‌زاده ، عیسی (1341)، نویسنده
تجزیه و تحلیل و طراحی سیستم (1376) / رضائیان ، علی، نویسنده
زبان و نگارش فارسی (1367) / سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاهها (سمت‌)
سیستم اطلاعات مدیریت (مدلسازی اطلاعات) (1380) / رضائیان ، علی (1323)، نویسنده
مدیریت تعارض و مذاکره (مدیریت رفتار سازمانی پیشرفته‌) (1382) / رضائیان ، علی (1323)، نویسنده
معارف اسلامی 1 - 2 (1367) / سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاهها (سمت‌)

کاربران آنلاین :0