دسترسی همگانی(OPAC) نام کتابخانه در اوپک


نتایج سرعنوان جستجو شده

   مرتب سازی     درج پیشنهاد خرید   پالایش جستجو
گسترش جستجو به رکوردهای فرزند
تحلیل و طراحی سیستمها (1380) / هوریس‌کیویچ ، ایگور (1939)، نویسنده
نظریه مجموعه‌های فازی و کاربردهای آن در مهندسی صنایع و مدیریت (1385) / شوندی ، حسن
آنالیز شی‌آ - گرا =Object oriented analysis (1378) / مه‌آبادی ، امین‌الله (1341)
بررسی سیستم های قدرت اتصال کوتاه، بخش باروهارمونیک ها (1385 -) / داس ، 1934- م، نویسنده
تجزیه و تحلیل و طراحی سیستم (1376) / رضائیان ، علی، نویسنده
تجزیه و تحلیل و طراحی سیستم (1373) / رضائیان ، علی، نویسنده
تحلیلگر سیستمها (1371) / اتوود ، جری، نویسنده
حل مسائل تجزیه و تحلیل سیستمها (سیگنالها و سیستمها) براساس تالیف اوپنهایم‌، ویلسکی‌، یانگ (1376) / مرتضوی ، فرخ، نویسنده
دینامیک و کنترل سیستمهای قدرت (1381) / کراری ، مهدی (1337)، نویسنده
رهیافت حل مسئله در سیگنالها و سیستمها (1383) / دیانی ، محمود (1339)، نویسنده
روش تحلیل و طراحی ساخت‌یافته سیستم‌ها (1379) / ویور ، فیلیپ، نویسنده
روش ساخت یافته تجزیه و تحلیل و طراحی سیستم‌ها[SSADMاس‌. اس‌. آ. دی. ام‌] (1377) / اشورث ، کارولین (1957)، نویسنده
روشهای ساخت‌یافته تجزیه و تحلیل و طراحی سیستمهای اطلاعاتی (1372) / ذاکری ، بتول
سیستمهای پویا (1383) / فقیه ، نظام ‌الدین، نویسنده
سیگنالها و سیستمها (1375) / اوپنهایم ، آلن (1937)، نویسنده

کاربران آنلاین :0