دسترسی همگانی(OPAC) نام کتابخانه در اوپک

اطلاعات مربوط به نویسنده

نویسنده : دانشگاه هرمزگان

رکوردهای مرتبط با این نویسنده

   مرتب سازی     درج پیشنهاد خرید   پالایش جستجو
[Cسی‌] را آسان بیاموزید (1376) / نصری خرمایی ، مریم
اصول ساختمان داده‌ها (1375) / لیپشوتز ، سیمور، نویسنده
اقتصاد مهندسی (1380) / اورعی ، کاظم (1326)، نویسنده
اینترنت در ایران و جهان (1377) / مدیری ، ناصر
تحلیل و طراحی دالها و پی‌های بتنی مرجع جامع نرم‌افزارهای SAFEبرنامه تحلیل و طراحی دال و پی Csidetailerبرنامه تهیه نقشه اجرایی (1384) / برخورداری ، محمدعلی (1329)، نویسنده
حفاظت شبکه‌های توزیع انرژی الکتریکی (1379) / هرس ، خوان، نویسنده
خودآموز کامل[3D Studio 4تری دی استودیو]4 (1376) / حجازی ، شهرام (1344)
خودآموز کامل[Autocad 14اتوکد]14 (1377) / بیل ، مایکل (1953- Beall, Michael E)، نویسنده
خودآموز کامل] 3D studio MAX 2.5تری دی استودیو ماکس /5]2 (1377) / حجازی ، شهرام (1344)
راهنمای اتوکد 13 (1375) / حجازی ، شهرام، نویسنده
راهنمای سریع دلفی (1376) / کرنل ، گاری، نویسنده
روش ساخت یافته تجزیه و تحلیل و طراحی سیستم‌ها[SSADMاس‌. اس‌. آ. دی. ام‌] (1377) / اشورث ، کارولین (1957)، نویسنده
شگردهای انیمیشن و تغییر شکل پیوسته توسط] 3D studioتری دی استودیو] (1375) / ترابی ، سیامک (1343)
شگردهای ترسیم دوبعدی و حجم‌سازی توسط] 3D studioتری دی استودیو] (1375) / ترابی ، سیامک (1343)
شگردهای ساخت شیشه و ایجاد انعکاس توسط]3D studioتری دی استودیو] (1375) / ترابی ، سیامک (1343)

کاربران آنلاین :0