دسترسی همگانی(OPAC) نام کتابخانه در اوپک

اطلاعات مربوط به نویسنده

نویسنده : Seymour Lipschutz

رکوردهای مرتبط با این نویسنده

   مرتب سازی     درج پیشنهاد خرید   پالایش جستجو
>2000 = دو هزار< مساله حل شده ریاضیات گسسته (1378) / لیپشوتز ، سیمور، نویسنده
Schaum’s outline of theory and problems of data structures (c1986) / Lipschutz ، Seymour، نویسنده
Schaum’s outline of theory and problems of discrete mathematics (c1976) / Lipschutz ، Seymour، نویسنده
Schaum’s outline of theory and problems of linear algebra (1974) / Lipschutz ، Seymour، نویسنده
Schaum’s outline of theory and problems of probability (1974) / Lipschutz ، Seymour، نویسنده
اصول ساختمان داده‌ها (1375) / لیپشوتز ، سیمور، نویسنده
ریاضیات گسسته (1378) / لیپشوتز ، سیمور، نویسنده
نظریه و مسائل جبر خطی (1381) / لیپ شوتز ، سیمور، نویسنده

کاربران آنلاین :0