دسترسی همگانی(OPAC) نام کتابخانه در اوپک

اطلاعات مربوط به نویسنده

نویسنده : سیمور لیپشوتز

رکوردهای مرتبط با این نویسنده

   مرتب سازی     درج پیشنهاد خرید   پالایش جستجو
جبر خطی (1394) / لیپشوتز ، سیمور
ریاضیات گسسته (1374) / لیپشوتز ، سیمور، نویسنده
ریاضیات گسسته (1387) / لیپشوتز ، سیمور
>2000 = دو هزار< مساله حل شده ریاضیات گسسته (1378) / لیپشوتز ، سیمور، نویسنده
اصول ساختمان داده‌ها (1375) / لیپشوتز ، سیمور، نویسنده
ریاضیات گسسته (1378) / لیپشوتز ، سیمور، نویسنده

کاربران آنلاین :0