دسترسی همگانی(OPAC) نام کتابخانه در اوپک


نتایج سرعنوان جستجو شده

   مرتب سازی     درج پیشنهاد خرید   پالایش جستجو
گسترش جستجو به رکوردهای فرزند
>2000 = دو هزار< مساله حل شده ریاضیات گسسته (1378) / لیپشوتز ، سیمور، نویسنده
ریاضی عمومی 2 (1385) / شیدفر ، عبدالله (1319)، نویسنده
ریاضی عمومی 1 (1375) / اسرافیلیان ، ابراهیم (1314)، نویسنده
ریاضیات 1 و 2 روش حل مسأله (1383) / قدسی روحانی ، 1362-، نویسنده
ریاضیات عمومی 2 (1367) / دهمرده ، حبیب‌الله (1331)، نویسنده
ریاضیات عمومی (1382) / مارون ، ایساک، نویسنده
ریاضیات عمومی و کاربردهای آن (1374) / پورکاظمی ، محمدحسین (1323)، نویسنده
ریاضیات فنی (1381) / مجیدی ، محمد، نویسنده
ریاضیات گسسته (1379) / زرین‌زاد ، عبدالحسین (1326)، نویسنده
مجموعه گزینه‌های چهارجوابی طبقه ‌بندی شده ریاضی کارشناسی ارشد (1377 - 1376) / نیکوکار ، مسعود (1332)، نویسنده
گزینه‌های چهارجوابی ریاضی کارشناسی ارشد [فنی مهندسی‌] (1378) / نیکوکار ، مسعود (1332)، نویسنده

کاربران آنلاین :0