دسترسی همگانی(OPAC) نام کتابخانه در اوپک

مشخصات ناشر

ناشر: نشر نی

واقع در: تهران

نتایج مرتبط با این ناشر

   مرتب سازی     درج پیشنهاد خرید   پالایش جستجو
تئوری و مسائل اقتصاد خرد (1372) / سالواتوره ، دومینیک، نویسنده
مدیریت عمومی (1383) / الوانی ، مهدی (1323)، نویسنده
بهداشت روانی و عقبماندگی ذهنی (1369) / بنی‌جمالی ، شکوه‌السادات، نویسنده
از دنیای شهر تا شهر دنیا (سیری در اندیشه سیاسی غرب) (1373) / خاتمی ، محمد (1322)، نویسنده
شیمی عمومی (1377) / صمدی ، علی‌افضل (1317)، نویسنده
ریاضیات عمومی و کاربردهای آن (1374) / پورکاظمی ، محمدحسین (1323)، نویسنده
اصول بهینه یابی پویا (1377) / چیانگ ، آلفا (1927)، نویسنده
تئوری و مسائل اقتصاد خرد (1389) / سالواتوره ، دومینیک، نویسنده
مدیریت عمومی (1385) / الوانی ، مهدی (1323)، نویسنده
اقتصاد سنجی (1391) / بالتاجی ، بدیع ‌هانی، نویسنده
فرهنگ معاصر عربی - فارسی براساس فرهنگ عربی - انگلیسی هانس‌ور (1391) / آذرنوش ، آذرتاش (1316 -)
ارزیابی طرح‌ها و تحلیل ریسک(اقتصاد مهندسی (1391) / توفیق ، فیروز (1313 -)
اقتصادسنجی سری زمانی مالی با Eviews و S. plus ،R (1394) / کشاورز ، غلامرضا (1344 -)
درآمدی بر علم تصمیم‌گیری: تصمیم گیری چگونه رخ می دهد (1396) / مارچ ، جیمز جی (1928 - م)

کاربران آنلاین :0