دسترسی همگانی(OPAC) نام کتابخانه در اوپک

اطلاعات مربوط به نویسنده

نویسنده : مهدی الوانی (1323)

رکوردهای مرتبط با این نویسنده

   مرتب سازی     درج پیشنهاد خرید   پالایش جستجو
روش‌شناسی پژوهش کمی در مدیریت (1388) / دانائی فرد ، حسن (1348)، نویسنده
روش شناسی پژوهش کیفی در مدیریت (1391) / دانائی فرد ، حسن (1348)، نویسنده
مدیریت تولید (1377) / الوانی ، مهدی (1323)، نویسنده
مدیریت عمومی (1383) / الوانی ، مهدی (1323)، نویسنده
مدیریت عمومی (1385) / الوانی ، مهدی (1323)، نویسنده

کاربران آنلاین :0