دسترسی همگانی(OPAC) نام کتابخانه در اوپک


نتایج سرعنوان جستجو شده

   مرتب سازی     درج پیشنهاد خرید   پالایش جستجو
گسترش جستجو به رکوردهای فرزند
برنامه‌ریزی سیستم‌های تولیدی (1382) / آریانژاد ، میربهادرقلی (1330)، نویسنده
مدیریت تولید و عملیات (1395) / سورش ، ان
مدیریت تولید و عملیات (1380) / کاظمی ، سیدعباس (1335 -)
مدیریت زنجیره تامین برای مهندسین (1394) / هوانگ ، ساموئل اچ
مدیریت سیستم‌های تولید صنعتی (1390) / صادقی ، محمدحسین (1336 -)
مقدمه ای بر برنامه‌ریزی تولید (1383) / ماکوئی ، احمد
کاربرد اکسل در مهندسی صنایع و مدیریت عملیات (1384) / وایدا ، نانسی (1959- م)، نویسنده
کنترل تولید و موجودی (1389) / فارسیجانی ، حسن (1336 -)
اصول برنامه ریزی تولید و کنترل موجودی ها (1390) / رزمی ، جعفر (1344)، نویسنده
برنامه ریزی و کنترل تولید و موجودیها (1388) / کریمی ، بهروز (1346)، نویسنده
برنامه ریزی و کنترل تولید و موجودیها (1385) / حاج شیرمحمدی ، علی (1321)، نویسنده
برنامه‌ریزی جامع تولید (1383) / فقیه ، نظام‌الدین (1332)، نویسنده
برنامه‌ریزی و کنترل تولید و موجودیها (1374) / فاطمی‌قمی ، محمدتقی، نویسنده
تولید ناب به زبان ساده (1385) / دنیس ، پاسکال (1957)، نویسنده
تولید ناب (1384) / مهربان ، رضا (1327)، نویسنده

کاربران آنلاین :0