دسترسی همگانی(OPAC) نام کتابخانه در اوپک


نتایج سرعنوان جستجو شده

   مرتب سازی     درج پیشنهاد خرید   پالایش جستجو
گسترش جستجو به رکوردهای فرزند
مدیریت تولید و عملیات (1395) / سورش ، ان
Axiomatic quality (2005) / El-Haik ، Basem، نویسنده
Cases in production and operations management (2002) / Krishnaswamy ، K. N، نویسنده
Design of industrial information systems (c2006) / Boucher ، Thomas O، نویسنده
Industrial engineering and production management (2005) / Telsang ، Martand، نویسنده
Lean for dummies (c2007) / Sayer ، Natalie J، نویسنده
Managing the dynamics of new technology (1990) / Noori ، Hamid، نویسنده
Operations management (c2004) / Vonderembse ، Mark A (1948)، نویسنده
Operations management (c2002) / Reid ، R. Dan (Robert Dan) (1949)، نویسنده
Production and operations analysis (c2005) / Nahmias ، Steven، نویسنده
Production and operations management (2005) / Adam ، Everett E، نویسنده
Production and operations management (c1991) / Heizer ، Jay H، نویسنده
Production and operations management (2004) / Chary ، S. N، نویسنده

کاربران آنلاین :0