دسترسی همگانی(OPAC) نام کتابخانه در اوپک

مشخصات ناشر

ناشر: Prentice Hall of India

واقع در: New Delhi

نتایج مرتبط با این ناشر

   مرتب سازی     درج پیشنهاد خرید   پالایش جستجو
Automatic control systems (2003) / Kuo ، Benjamin C (1930)، نویسنده
Microwave semiconductor devices (2003) / Roy ، Sitesh Kumar، نویسنده
Cases in production and operations management (2002) / Krishnaswamy ، K. N، نویسنده
Textbook on optical fiber communication and its pplications (2005) / Gupta ، S. C، نویسنده
Electric power generation, transmission, and distribution (2006) / Singh ، S. N، نویسنده
Power system optiomazation (2007) / Kothari ، D. P، نویسنده
Power system analysis (2007) / Chakrabarti ، Abhijit، نویسنده
Data communications and computer networks (2004) / Singh ، Brijendra، نویسنده

کاربران آنلاین :0