دسترسی همگانی(OPAC) نام کتابخانه در اوپک


نتایج سرعنوان جستجو شده

   مرتب سازی     درج پیشنهاد خرید   پالایش جستجو
گسترش جستجو به رکوردهای فرزند
Electric power generation, transmission, and distribution (2006) / Singh ، S. N، نویسنده
Flexible power transmission (2007) / Arrillaga ، J، نویسنده
سیستم‌های قدرت الکتریکی (1378) / کاظمی ، احد (1330)، نویسنده
طراحی پست‌های فشارقوی قابل استفاده کلیه دانشجویان مهندسی برق (1388) / فتاحی ، فرخ (1340)، نویسنده
معماری خطوط و شبکه‌های فشار متوسط و ساختمان پست های 20 کیلوولت (1385) / دستگاه ، عباس (1341)، نویسنده

کاربران آنلاین :0