دسترسی همگانی(OPAC) نام کتابخانه در اوپک


نتایج سرعنوان جستجو شده

   مرتب سازی     درج پیشنهاد خرید   پالایش جستجو
گسترش جستجو به رکوردهای فرزند
سیستم‌های قدرت الکتریکی (1390 -) / عابدی ، مهرداد (1327)
خط گرم فرمان از نزدیک (فشار متوسط) (1390) / نعمت‌زاده فاز ، محمد (1325)، نویسنده
سیستم‌های قدرت الکتریکی (1378) / کاظمی ، احد (1330)، نویسنده
طراحی الکتریکی خطوط انتقال نیرو (1364) / قاضی زاهدی ، امیرمنصور، نویسنده
طراحی پست های فشار قوی (1392) / صمدایی ، عماد (1364)، نویسنده
طراحی پست‌های فشارقوی قابل استفاده کلیه دانشجویان مهندسی برق (1388) / فتاحی ، فرخ (1340)، نویسنده
مبانی طراحی و تجهیزات پست های فشار قوی (1390) / فیروزی فر ، سهراب (1338)، نویسنده
معماری خطوط و شبکه‌های فشار متوسط و ساختمان پست های 20 کیلوولت (1385) / دستگاه ، عباس (1341)، نویسنده
نکات برتر در مباحث نظام مهندسی برق به ‌انضمام مجموعه آزمونهای تاسیسات برقی (با پاسخ تشریحی) از اولین دوره تا سال 89 (1384) / شایقی ، حسین (1351)، نویسنده

کاربران آنلاین :0