دسترسی همگانی(OPAC) نام کتابخانه در اوپک


نتایج سرعنوان جستجو شده

   مرتب سازی     درج پیشنهاد خرید   پالایش جستجو
گسترش جستجو به رکوردهای فرزند
بررسی سیستم های قدرت (1) (1387) / عسگریان ابیانه ، حسین (1362)، نویسنده
بررسی سیستمهای قدرت (1376) / استیونسون ، ویلیام، نویسنده
بررسی سیستم‌های قدرت (1387) / گرینجر ، جان، نویسنده
سیستم‌های قدرت الکتریکی (1378) / کاظمی ، احد (1330)، نویسنده
مبانی بررسی سیستمهای قدرت (برای دانشجویان برق، گرایشهای قدرت، . (1387) / گرینجر ، جان، نویسنده
مبانی بررسی سیستمهای قدرت (1379) / گرینجر ، جان، نویسنده
مبانی بررسی سیستمهای قدرت (1376) / استیونسون ، ویلیام، نویسنده
نظریه سیستمهای انرژی الکتریکی (1373) / الگرد ، اوله اینگمار (1925)، نویسنده

کاربران آنلاین :0