دسترسی همگانی(OPAC) نام کتابخانه در اوپک

مشخصات ناشر

ناشر: مرکز نشر دانشگاهی

واقع در: تهران

مستندات مرتبط

نتایج مرتبط با این ناشر

      درج پیشنهاد خرید   پالایش جستجو
مهندسی ترافیک (1368) / شاهی ، جلیل، نویسنده
انگلیسی اختصاصی برای دانشجویان رشته های فنی‌-مهندسی (1364) / مرکز نشر دانشگاهی
برگزیده متون ادب فارسی (1375) / مرکز نشر دانشگاهی
نخستین درس در علم کامپیوتر (1377-) / مرکز نشر دانشگاهی
برنامه‌نویسی سیستم برای کامپیوترهای شخصی (PC) (1373 - 1372) / تیشر ، مایکل (1953)، نویسنده
سیستمهای عامل (1377) / مدنیک ، استوارت، نویسنده
معماری سیستمهای کامپیوتری (1374) / مانو ، موریس، نویسنده
مبانی ریاضیات (1365) / استوارت ، ایان، نویسنده
جبر خطی (1365) / هافمن ، کنت، نویسنده
آشنائی با نظریه اعداد (1362) / آدامز ، ویلیام (1937)، نویسنده
جبر خطی (1374) / کرتیس ، چارلز، نویسنده
آمار ریاضی (1378) / فروند ، جان ای (1921- م)، نویسنده
حساب دیفرانسیل و انتگرال (1377-1381) / اپوستل ، تام، نویسنده
حساب دیفرانسیل و انتگرال و هندسه تحلیلی (1392) / توماس ، جورج برینتن (1914- 2006م)، نویسنده
حساب دیفرانسیل و انتگرال و هندسه تحلیلی (1365 - 1375) / لیتهولد ، لوئیس، نویسنده

کاربران آنلاین :0