دسترسی همگانی(OPAC) نام کتابخانه در اوپک

اطلاعات مربوط به نویسنده

نویسنده : بیژن شمس (1310)

رکوردهای مرتبط با این نویسنده

   مرتب سازی     درج پیشنهاد خرید   پالایش جستجو
جبر خطی (1374) / کرتیس ، چارلز، نویسنده
ریاضیات گسسته و ترکیباتی (1376) / گریمالدی ، رالف، نویسنده
معادلات دیفرانسیل معمولی و کاربرد آنها (- 1366) / شمس ، بیژن (1310)، نویسنده
مقدمات معادلات دیفرانسیل و مسائل مقدار مرزی (- 1366) / بویس ، ویلیام، نویسنده
هندسه دیفرانسیل مقدماتی (1368) / اونیل ، بارت، نویسنده

کاربران آنلاین :0