دسترسی همگانی(OPAC) نام کتابخانه در اوپک

اطلاعات مربوط به نویسنده

نویسنده : رالف گریمالدی

رکوردهای مرتبط با این نویسنده

   مرتب سازی     درج پیشنهاد خرید   پالایش جستجو
راهنمای حل مسائل ریاضیات گسسته و ترکیباتی (1381) / گریمالدی ، رالف، نویسنده
ریاضیات گسسته و ترکیباتی از دیدگاه کاربردی (1376) / گریمالدی ، رالف، نویسنده
ریاضیات گسسته و ترکیباتی (1376) / گریمالدی ، رالف، نویسنده
ریاضیات گسسته و ترکیباتی (- 1380) / گریمالدی ، رالف، نویسنده

کاربران آنلاین :0