دسترسی همگانی(OPAC) نام کتابخانه در اوپک

اطلاعات مربوط به نویسنده

نویسنده : M Mano

رکوردهای مرتبط با این نویسنده

   مرتب سازی     درج پیشنهاد خرید   پالایش جستجو
طراحی دیجیتال (مدار منطقی) (1387) / مانو ، موریس (1927)، نویسنده
اصول طراحی مدارهای منطقی (1379) / مانو ، موریس (1927- م)، نویسنده
تشریح کامل مسائل طراحی دیجیتال (مدارهای منطقی) (1387) / مانو ، ام.موریس (1927- م)، نویسنده
طراحی دیجیتال (مدار منطقی) (1382) / مانو ، موریس (1927)، نویسنده
طراحی دیجیتال (مدار منطقی) (1376) / مانو ، موریس (1927)، نویسنده
معماری سیستمهای کامپیوتری (1376) / مانو ، موریس (1927)، نویسنده
معماری سیستمهای کامپیوتری (1374) / مانو ، موریس، نویسنده
معماری کامپیوتر (1378) / مانو ، ام‌.موریس (1927- م)، نویسنده

کاربران آنلاین :0