دسترسی همگانی(OPAC) نام کتابخانه در اوپک


نتایج سرعنوان جستجو شده

   مرتب سازی     درج پیشنهاد خرید   پالایش جستجو
گسترش جستجو به رکوردهای فرزند
راهنمای مسائل تشریحی معماری کامپیوتر(‌موریس مانو (1393) / محقق ، مریم (1352 -)
تشریح مسائل معماری کامپیوتر بر اساس موریس مانو (1388) / حبیبی ، آرش (1360)، نویسنده
تشریح کامل مسائل معماری کامپیوتر موریس مانو (1389) / نصری ، عدنان (1362)، نویسنده
تشریح کامل مسائل معماری کامپیوتر موریس مانو (1386) / فتحی ، بهروز، نویسنده
حل تشریحی تمام مسائل "کتاب معماری کامپیوتر" موریس مانو (1386) / سیدرضی ، حسن (1319)، نویسنده
راهنمای حل مسائل (1388) / پورکرمی ، فهیمه (1363)، نویسنده
سازمان و معماری کامپیوتر (طراحی برای کارایی بهتر) (1383) / استالینگز ، ویلیام، نویسنده
مبانی کامپیوتر نوین و الگوریتم‌ها (1377) / نقیبزاده ، محمود (1330)، نویسنده
معماری سیستمهای کامپیوتری (1376) / مانو ، موریس (1927)، نویسنده
معماری سیستمهای کامپیوتری (1374) / مانو ، موریس، نویسنده
معماری و طراحی سیستمهای پیشرفته کامپیوتری و پردازش - موازی (1378) / نادری ، مجید (1323)، نویسنده
معماری کامپیوتر (1378) / مانو ، ام‌.موریس (1927- م)، نویسنده
معماری کامپیوتر کارشناسی ارشد مجموعه مهندسی کامپیوتر و IT (1390) / منوچهرزاده ، مهدی (1360)، نویسنده
هزار مساله در معماری کامپیوتر (1381) / فتحی ، محمود (1338)، نویسنده

کاربران آنلاین :0