دسترسی همگانی(OPAC) نام کتابخانه در اوپک


نتایج سرعنوان جستجو شده

   مرتب سازی     درج پیشنهاد خرید   پالایش جستجو
گسترش جستجو به رکوردهای فرزند
حل تشریحی مسائل معماری و طراحی کامپیوتر (1385) / فتحی ، محمود (1338)، نویسنده
طراحی و معماری کامپیوتر (1385) / پترسون ، دیوید ا، نویسنده
معماری کامپیوتر کارشناسی ارشد مجموعه مهندسی کامپیوتر و IT (1390) / منوچهرزاده ، مهدی (1360)، نویسنده
کتاب مهندسی کامپیوتر (1379) / سمیع ، مهدی (1352)، نویسنده

کاربران آنلاین :0