دسترسی همگانی(OPAC) نام کتابخانه در اوپک

اطلاعات مربوط به نویسنده

نویسنده : ویلیام استالینگز

رکوردهای مرتبط با این نویسنده

   مرتب سازی     درج پیشنهاد خرید   پالایش جستجو
اصول و مبانی امنیت شبکه : (کاربردها و استانداردها (1396) / استالینگز ، ویلیام
مبانی امنیت شبکه : (کاربردها و استانداردها) (1393) / استالینگز ، ویلیام
مبانی امنیت شبکه : (کاربردها و استانداردها) (1393) / استالینگز ، ویلیام
اصول طراحی و ویژگیهای داخلی سیستمهای عامل (1377) / استالینگز ، ویلیام، نویسنده
اصول و مبانی امنیت شبکه (کاربردها و استانداردها) (1393) / استالینگز ، ویلیام، نویسنده
راهنمای حل مسائل سیستم عامل (1390) / استالینگز ، ویلیام، نویسنده
سازمان و معماری کامپیوتر (طراحی برای کارایی بهتر) (1383) / استالینگز ، ویلیام، نویسنده
سیستمهای عامل (1382) / استالینگز ، ویلیام، نویسنده
سیستم‌های عامل (1385) / استالینگز ، ویلیام، نویسنده
شبکه های بی سیم (1391) / استالینگز ، ویلیام، نویسنده
شبکه‌های کامپیوتری و انتقال داده‌ها (1382) / استالینگز ، ویلیام، نویسنده

کاربران آنلاین :0