دسترسی همگانی(OPAC) نام کتابخانه در اوپک

طراحی دیجیتال (مدار منطقی) (1387) / مانو ، موریس (1927)، نویسنده
نوع مدرک:متون چاپی
سرشناسهمانو ، موریس (1927)، نویسنده
رده‌بندی کنگره :TK7888/4 ‭/م2ط4 1391
عنوان :طراحی دیجیتال (مدار منطقی)
تکرار نام مولف :نوشته موریس مانو؛ترجمه قدرت سپیدنام
ویرایش :ویرایش 4
ناشر:مشهد : انتشارات خراسان
سال نشر :1387
صفحه شمار:هفت، 632 ص
ویژگی :مصور، جدول، نمودار
شابک/شاپا978-964-634-248-4
یادداشتاین کتاب در سالهای مختلف، تحت عناوین مختلف، توسط مترجمان و ناشران متفاوت منتشر شده استچاپ نهم: 1390
واژه‌نامه
عنوان اصلی:.Digital design. 4th ed, c2007
شناسه افزوده :Mano ، M
Morris
سپیدنام ، قدرت (1324)، مترجم
موضوع‌ها :اصفا
کامپیوترهای رقمی -- مدارها ؛ مدارهای منطقی ؛ طراحی منطقی ؛ مدارهای مجتمع رقمی
لینک ثابت رکورد:../opac/index.php?lvl=record_display&id=7761
زبان مدرک :فارسی

 درخواست رزرو

شماره ثبتشماره بازیابینام عام موادمحل نگهداریوضعیت ثبتوضعیت امانت
19284TK7888/4 ‭/م2ط4 1383 ن.32کتاب فارسیکتابخانه سجاداسناد معمولیموجود
20662TK7888/4 ‭/م2ط4 1384 ن.35کتاب فارسیکتابخانه سجاداسناد معمولیموجود
20661TK7888/4 ‭/م2ط4 1385 ن.34کتاب فارسیکتابخانه سجاداسناد معمولیموجود
19339TK7888/4 ‭/م2ط4 1386 ن.33کتاب فارسیکتابخانه سجاداسناد معمولیموجود
19283TK7888/4 ‭/م2ط4 1387 ن.31کتاب فارسیکتابخانه سجاداسناد معمولیموجود
19005TK7888/4 ‭/م2ط4 1389 ن.29کتاب فارسیکتابخانه سجاداسناد معمولیموجود
19282TK7888/4 ‭/م2ط4 1389 ن.30کتاب فارسیکتابخانه سجاداسناد معمولیموجود
19004TK7888/4 ‭/م2ط4 1391 ن.28کتاب فارسیکتابخانه سجاداسناد معمولیتاریخ بازگشت ۱۴۰۲/۰۹/۱۵
20494TK7888/4 ‭/م2ط4 1391 ن.33کتاب فارسیکتابخانه سجاداسناد معمولیموجود
6410TK7888/4‭ /م2ط4 1391 کتاب فارسیکتابخانه سجاداسناد معمولیموجود
6411TK7888/4‭ /م2ط4 1391 ن.2کتاب فارسیکتابخانه سجاداسناد وجین شدهغیر قابل امانت
6829TK7888/4‭ /م2ط4 1391 ن.3کتاب فارسیکتابخانه سجاداسناد معمولیموجود
8528TK7888/4‭ /م2ط4 1391 ن.4کتاب فارسیکتابخانه سجاداسناد معمولیموجود
8529TK7888/4‭ /م2ط4 1391 ن.5کتاب فارسیکتابخانه سجاداسناد معمولیتاریخ بازگشت ۱۴۰۳/۰۱/۰۵
9489TK7888/4‭ /م2ط4 1391 ن.6کتاب فارسیکتابخانه سجاداسناد معمولیموجود
9672TK7888/4‭ /م2ط4 1391 ن.7کتاب فارسیکتابخانه سجاداسناد معمولیموجود
9878TK7888/4‭ /م2ط4 1391 ن.8کتاب فارسیکتابخانه سجاداسناد وجین شدهغیر قابل امانت
10851TK7888/4‭ /م2ط4 1391 ن.9کتاب فارسیکتابخانه سجاداسناد معمولیموجود
12559TK7888/4‭ /م2ط4 1391 ن.10کتاب فارسیکتابخانه سجاداسناد معمولیموجود
12650TK7888/4‭ /م2ط4 1391 ن.11کتاب فارسیکتابخانه سجاداسناد وجین شدهغیر قابل امانت
13046TK7888/4‭ /م2ط4 1391 ن.12کتاب فارسیکتابخانه سجاداسناد معمولیموجود
13623TK7888/4‭ /م2ط4 1391 ن.13کتاب فارسیکتابخانه سجاداسناد معمولیموجود
13693TK7888/4‭ /م2ط4 1391 ن.14کتاب فارسیکتابخانه سجاداسناد معمولیموجود
14100TK7888/4‭ /م2ط4 1391 ن.15کتاب فارسیکتابخانه سجاداسناد معمولیموجود
14101TK7888/4‭ /م2ط4 1391 ن.16کتاب فارسیکتابخانه سجاداسناد وجین شدهغیر قابل امانت
14654TK7888/4‭ /م2ط4 1391 ن.17کتاب فارسیکتابخانه سجاداسناد معمولیموجود
14988TK7888/4‭ /م2ط4 1391 ن.18کتاب فارسیکتابخانه سجاداسناد معمولیموجود
15158TK7888/4‭ /م2ط4 1391 ن.19کتاب فارسیکتابخانه سجاداسناد معمولیموجود
15722TK7888/4‭ /م2ط4 1391 ن.20کتاب فارسیکتابخانه سجاداسناد وجین شدهغیر قابل امانت
16902TK7888/4‭ /م2ط4 1391 ن.21کتاب فارسیکتابخانه سجاداسناد معمولیموجود
17065TK7888/4‭ /م2ط4 1391 ن.22کتاب فارسیکتابخانه سجاداسناد معمولیموجود
17859TK7888/4‭ /م2ط4 1391 ن.23کتاب فارسیکتابخانه سجاداسناد معمولیموجود
17909TK7888/4‭ /م2ط4 1391 ن.24کتاب فارسیکتابخانه سجاداسناد معمولیموجود
18198TK7888/4‭ /م2ط4 1391 ن.25کتاب فارسیکتابخانه سجاداسناد معمولیموجود
18226TK7888/4‭ /م2ط4 1391 ن.26کتاب فارسیکتابخانه سجاداسناد معمولیموجود
18244TK7888/4‭ /م2ط4 1391 ن.27کتاب فارسیکتابخانه سجاداسناد معمولیموجود
الکترومغناطیس میدان و موج (دیوید ک. جینگ)جبه دارمارالانی, پرویز (1352)
تجهیزات پزشکی طراحی و کاربردوبستر, جان‌جی. 1932 - م
مرجع کامل آردوینوریحانی, احسان (1355)
میکروکنترلرهای AVRکاهه, علی (1361)
میکروکنترلرهای AVR برنامه‌نویسی در اسمبلی و Cمزیدی, محمدعلی

تعداد نظرات کاربران :0 . برای افزودن نظر خود کلیک نمایید.

کاربران آنلاین :0