دسترسی همگانی(OPAC) نام کتابخانه در اوپک


نتایج سرعنوان جستجو شده

   مرتب سازی     درج پیشنهاد خرید   پالایش جستجو
گسترش جستجو به رکوردهای فرزند
الکترونیک تراشه‌های دیجیتال (1394) / صدیقی ، مهدی (1346)
تشریح کامل مسائل طراحی دیجیتال(مدار منطقی) بر اساس کتاب موریس مانو (1389) / یعقوبی‌‌فر ، محمد (1349 -)
طراحی دیجیتال (مدار منطقی) با مقدمهای بر Verilog HDL (1392) / مانو ، ام.موریس (1927- م)
طراحی دیجیتال (مدار منطقی) (1387) / مانو ، موریس (1927)، نویسنده
طراحی دیجیتال مدار منطقی (1388) / مانو ، ام.موریس (1927- م)
تشریح مسائل طراحی دیجیتال (مدار منطقی) موریس مانو (1380) / یعقوبی‌فر ، محمد (1349)، نویسنده
تشریح مسائل طراحی دیجیتال "مدار منطقی‌" موریس مانو (1387) / یعقوبی فر ، محمد (1349)، نویسنده
راهنمای طراحی دیجیتال موریس مانو (1385) / بیژنی ، مهریار (1358)، گردآورنده
راهنمای مسایل طراحی دیجیتال (مدار منطقی) موریس مانو، حل - آموزش - سوالات امتحانی (1378) / صبائی ، مسعود (1345)، نویسنده
طراحی دیجیتال (مدار منطقی) (1376) / یعقوبی فر ، محمد (1349)، نویسنده
طراحی دیجیتال (مدار منطقی) (1382) / مانو ، موریس (1927)، نویسنده
طراحی دیجیتال (مدار منطقی) (1376) / مانو ، موریس (1927)، نویسنده
مدارهای منطقی (1375) / فائز ، کریم، نویسنده

کاربران آنلاین :0