دسترسی همگانی(OPAC) نام کتابخانه در اوپک

مشخصات ناشر

ناشر: دانشگاه صنعتی امیرکبیر (پلی‌تکنیک تهران)، واحد تفرش

واقع در: تهران

نتایج مرتبط با این ناشر

   مرتب سازی     درج پیشنهاد خرید   پالایش جستجو
مدارهای منطقی (1375) / فائز ، کریم، نویسنده
اندازه‌گیری الکترونیکی Electronic measurement (1375) / رضائی ، امیرحسین (1335)، نویسنده

کاربران آنلاین :0