دسترسی همگانی(OPAC) نام کتابخانه در اوپک


نتایج سرعنوان جستجو شده

   مرتب سازی     درج پیشنهاد خرید   پالایش جستجو
گسترش جستجو به رکوردهای فرزند
ابزارها و اندازه‌گیری الکترونیکی (1382) / جونز ، لاری (1936- م)، نویسنده
اصول و کاربرد دستگاههای اندازه‌گیری الکتریکی و الکترونیکی (1378) / کاظمی ، اسدالله (1346)، نویسنده
اندازه‌گیری الکترونیکی Electronic measurement (1375) / رضائی ، امیرحسین (1335)، نویسنده
اندازه‌گیری الکترونیکی (1380) / رضایی ، امیرحسین (1335)، نویسنده

کاربران آنلاین :0