دسترسی همگانی(OPAC) نام کتابخانه در اوپک

اطلاعات مربوط به نویسنده

نویسنده : دانشگاه صنعتی شریف

رکوردهای مرتبط با این نویسنده

      درج پیشنهاد خرید   پالایش جستجو
برنامه‌ریزی خطی و غیرخطی (1379) / لوئنبرگر ، دیوید (1937- م)، نویسنده
سوخت و انرژی (1380) / صدرنژاد ، خطیب‌الاسلام (1330)، نویسنده
مبانی نیمه هادی (1372) / پیرت ، رابرت، نویسنده
نظریه احتمال و کاربرد آن (1391) / اخوان نیاکی ، تقی (1335)، نویسنده
ابزارها و اندازه‌گیری الکترونیکی (1382) / جونز ، لاری (1936- م)، نویسنده
ارزیابی مشاغل (1379) / چمران ، هادی، نویسنده
آزمونهای غیرمخرب (1376) / هال ، باری، نویسنده
آشنایی با فرایندهای تصادفی (1380) / چینلار ، ارهان (1941)، نویسنده
آشنایی با ماشینهای الکتریکی و ترانسفورماتورها (1376) / مک‌فرسون ، جورج (1921)، نویسنده
اصول طراحی مدارهای منطقی (- 1372) / مک کلاسکی ، ادوارد (1929)، نویسنده
اصول مدیریت (1380) / کونتز ، هرولد (1908)، نویسنده
الکترونیک قدرت (1384) / تژینادلوسکی ، آندژی، نویسنده
الکترونیک لیزر (1388) / وردین ، جوزف تامس، نویسنده
الگوریتم ژنتیک (1388) / البرزی ، محمود (1320)، نویسنده
آنالیز ریاضی (1378) / اپوستل ، تام، نویسنده

کاربران آنلاین :0