دسترسی همگانی(OPAC) نام کتابخانه در اوپک


نتایج سرعنوان جستجو شده

   مرتب سازی     درج پیشنهاد خرید   پالایش جستجو
گسترش جستجو به رکوردهای فرزند
مبانی نیمه هادی (1372) / پیرت ، رابرت، نویسنده
الکترونیک صنعتی (1388) / بیم بهارا ، پی‌.اس، نویسنده
حفاظت سیستم های قدرت (1384) / جمالی ، صادق (1335)، نویسنده
حل مسائل فیزیک الکترونیک (1388) / رحمانی ، حامد (1359)، نویسنده
شیمی نافلزات و عناصر نیم‌رسانا (1369) / عابدینی ، منصور (1314)، نویسنده
فیزیک الکترونیک (1376) / استریتمن ، بن، نویسنده
فیزیک و تکنولوژی قطعات نیمرسانا (1394) / زی ، اس. ام.1936- م، نویسنده
فیزیک و تکنولوژی قطعات نیمرسانا (1375) / زی ، اس. ام (1936- م)، نویسنده
مبانی قطعات نیمرسانا (1370) / یانگ ، ادوارد، نویسنده
مبانی و کاربردهای الکترونیک (1370) / میلمن ، جیکوب (1911)، نویسنده

کاربران آنلاین :0