دسترسی همگانی(OPAC) نام کتابخانه در اوپک


نتایج سرعنوان جستجو شده

   مرتب سازی     درج پیشنهاد خرید   پالایش جستجو
گسترش جستجو به رکوردهای فرزند
الکترونیک تراشه‌های دیجیتال (1394) / صدیقی ، مهدی (1346)
الکترونیک دیجیتال (1383) / صدیقی ، مهدی (1346)، نویسنده
آزمایشگاه مهندسی میکروپروسسور (1369) / پزشک ، امیرمنصور، نویسنده
آشنایی با نظریه سویچینگ و طراحی مدارهای منطقی (1373) / هیل ، فردریک، نویسنده
اصول و کاربردهای الکترونیک دیجیتال (1381) / توکهایم ، راجر، نویسنده
الکترونیک دیجیتال (1380) / گرین ، درک‌چارلز، نویسنده
آموزش دیجیتال در 9 درس (1367) / فرنزل ، لوئیس، نویسنده
تکنیک پالس و مدارهای دیجیتال (1376) / تابنده ، محمود (1323)، نویسنده
طراحی مدارهای تکنیک پالس (1376) / بل ، دیوید (1930)، نویسنده
طراحی مدارهای دیجیتالی با FPGAو[FIPSOCاف. پی. جی. آ و اف. آی. پی. اس ، ا. سی‌] (1381) / نام‌بخش ، محمدصالح
مبانی و کاربردهای الکترونیک (1370) / میلمن ، جیکوب (1911)، نویسنده
مدارات منطقی دیجیتال (1364) / رشیدیان ، پرویز، نویسنده
مدارهای منطقی (1367) / سیدرضی ، حسن (1319)، نویسنده
مدارهای پایه کامپیوتر (دیجیتال) (1377) / لیچ ، دونالد، نویسنده
مروری بر مسائل تکنیک پالس به‌انضمام (1379) / برزگرزاده ، موسی، نویسنده

کاربران آنلاین :0