دسترسی همگانی(OPAC) نام کتابخانه در اوپک

اطلاعات مربوط به نویسنده

نویسنده : دانشگاه صنعتی سهند

رکوردهای مرتبط با این نویسنده

   مرتب سازی     درج پیشنهاد خرید   پالایش جستجو
مواد حافظه‌دار شکلی (1393)
آشنایی با نظریه سویچینگ و طراحی مدارهای منطقی (1373) / هیل ، فردریک، نویسنده
اصول متالورژی استخراجی (1377) / روزنکویست ، ترکل (1921)، نویسنده
ترمودینامیک مواد (- 1377) / راگون ، دیوید (1930)، نویسنده
طراحی موتور جریان متناوب (1373) / جانگ، نویسنده
نظریه سیستمهای انرژی الکتریکی (1373) / الگرد ، اوله اینگمار (1925)، نویسنده

کاربران آنلاین :0