دسترسی همگانی(OPAC) نام کتابخانه در اوپک

مشخصات ناشر

نتایج مرتبط با این ناشر

   مرتب سازی     درج پیشنهاد خرید   پالایش جستجو
تحلیل و طراحی سیستمهای کنترل دیجیتال (1375) / فیلیپس ، چارلز ل، نویسنده
نظریه سیستمهای انرژی الکتریکی (1373) / الگرد ، اوله اینگمار (1925)، نویسنده
طراحی موتور جریان متناوب (1373) / جانگ، نویسنده
مدارها، عناصر، کاربردهای الکترونیک قدرت (1374) / رشید ، محمد، نویسنده
آشنایی با نظریه سویچینگ و طراحی مدارهای منطقی (1373) / هیل ، فردریک، نویسنده
اصول متالورژی استخراجی (1377) / روزنکویست ، ترکل (1921)، نویسنده
ترمودینامیک مواد (- 1377) / راگون ، دیوید (1930)، نویسنده
ساختار فلزات زیر میکروسکوپ نوری (1376) / تومر ، اوینوم، نویسنده
مفاهیم اساسی آمار و محاسبه احتمالات (1376) / مازییری ، والدر، نویسنده
روشهای عناصر محدود (- 1377) / باته ، کلاوس یورگن
مواد حافظه‌دار شکلی (1393)

کاربران آنلاین :0