دسترسی همگانی(OPAC) نام کتابخانه در اوپک


نتایج سرعنوان جستجو شده

   مرتب سازی     درج پیشنهاد خرید   پالایش جستجو
گسترش جستجو به رکوردهای فرزند
شکل‌دهی فلزات (1393) / ظهور ، مهدی (1327 -)، نویسنده
اولین هندبوک فارسی فرایندهای شکل دهی چرخشی (1384) / نیایش ، داود (1349)، نویسنده
درس فنی اساسی برای فلزکاری (1363) / ویستورک ، اریش، نویسنده
ساختار فلزات زیر میکروسکوپ نوری (1376) / تومر ، اوینوم، نویسنده
شکل دادن فلزات (1388) / هاسفورد ، ویلیام، نویسنده
شکل دهی فلزات (1385) / زبرجد ، مجتبی (1349)، نویسنده
شکل‌دهی فلزات (٬ 1392) / تویسرکانی ، حسین (1332 -)، نویسنده
عملیات کارگاهی آلومینیم (1367) / هگمن ، ویلهلم، نویسنده
پلاستیسیته مهندسی (1378) / جانسون ، ویلیام (1922)، نویسنده

کاربران آنلاین :0