دسترسی همگانی(OPAC) نام کتابخانه در اوپک

مشخصات ناشر

ناشر: گروه صنایع یا مهدی (عج)، انتشارات یامهدی (عج)

واقع در: تهران

نتایج مرتبط با این ناشر

   مرتب سازی     درج پیشنهاد خرید   پالایش جستجو
اولین هندبوک فارسی فرایندهای شکل دهی چرخشی (1384) / نیایش ، داود (1349)، نویسنده

کاربران آنلاین :0