دسترسی همگانی(OPAC) نام کتابخانه در اوپک

رده‌بندی های مشابه :

رکوردهای موجود با شماره رده : TN690

   مرتب سازی     درج پیشنهاد خرید   پالایش جستجو
آشنایی با متالورژی فیزیکی (1391) / اونر ، سیدنی، نویسنده
آشنایی با متالورژی فیزیکی (1381) / اونر ، سیدنی، نویسنده
انجماد در جوشکاری (1387) / منشی ، احمد (1333)
فرآوری انجماد : انجماد پیشرفته (1394) / فلمینگز ، مرتن سی (1929 - م)
Engineering physical metallurgy ([1962]) / Lakhtin ، IUrii Mikhailovich، نویسنده
Engineering physical metallurgy (1977) / Lakhtin ، Y، نویسنده
Introduction to physical metallurgy (1974) / Avner ، Sidney H، نویسنده
Physical metallurgy principles (2009) / Abbaschian ، Reza، نویسنده
Physical principles of plastic deformation (1983) / Polukhin ، Petr Ivanovich
آزمایشگاه متالوگرافی (1371) / ربیعی ، افسانه، نویسنده
استحاله فازها در فلزات و آلیاژها (1379) / پورتر ، دیوید، نویسنده
آشنایی با متالورژی فیزیکی (1389) / اونر ، سیدنی، نویسنده
اصول متالورژی فیزیکی (1382 - 1386) / رید - هیل ، رابرت، نویسنده
انجماد و ریخته‌گری (1389) / دیویس ، م - 1937، نویسنده
انجماد و ریخته‌گری (1378) / دیویس ، م - 1937، نویسنده

کاربران آنلاین :0