دسترسی همگانی(OPAC) نام کتابخانه در اوپک


نتایج سرعنوان جستجو شده

   مرتب سازی     درج پیشنهاد خرید   پالایش جستجو
گسترش جستجو به رکوردهای فرزند
فرآوری انجماد : انجماد پیشرفته (1394) / فلمینگز ، مرتن سی (1929 - م)
انجماد و ریخته‌گری (1378) / دیویس ، م - 1937، نویسنده
انجماد و ریخته‌گری (1389) / دیویس ، م - 1937، نویسنده
تکنولوژی بتن (1369) / دیلمقانی ، صمد (1318)، نویسنده

کاربران آنلاین :0