دسترسی همگانی(OPAC) نام کتابخانه در اوپک

اطلاعات مربوط به نویسنده

نویسنده : دانشگاه فردوسی (مشهد)

رکوردهای مرتبط با این نویسنده

   مرتب سازی     درج پیشنهاد خرید   پالایش جستجو
آزمون مواد (1375) / جان ، ورنون (1931- م)، نویسنده
اقتصاد منابع معدنی (1381) / اورعی ، کاظم (1333)، نویسنده
الگوریتمهای عددی (1373) / کریشنامورتی ، ادایاتومانگالام ونکاتاراما، نویسنده
آنالیز و طراحی سازه‌های بلند (1375) / اسمیت ، برایان استافورد (1931)، نویسنده
انتخاب مواد برای طراحی مهندسی (1379) / فرج ، محمود (1937)، نویسنده
انتروپی و مفهوم فیزیکی آن (1382) / داگدیل ، جان سیدنی، نویسنده
انتقال حرارت (1372) / خشنودی ، محمد (1327)، نویسنده
برنامه‌ریزی خطی (روشها و کاربردها) (1369) / گس ، سال، نویسنده
تجزیه و تحلیل سریهای زمانی (1371) / کرایر ، جاناتان، نویسنده
تحلیل آماری داده‌های رسته‌ای (1379) / اندرسن ، ارلینگ، نویسنده
تحلیل سریهای زمانی (1376) / وی ، ویلیام، نویسنده
تصادفات جاده‌ای ایران (1371) / آیتی ، اسماعیل، نویسنده
تکنیکهای مخابرات الکترونیک (1381) / یانگ ، پل، نویسنده
خطاناپذیرسازی درفرآیندهای ساخت POKA YOKE (1385) / فروغی ، دادگر (1345)، نویسنده
رفتار مکانیکی مواد (1384) / سجادی ، عبدالکریم (1341)، نویسنده

کاربران آنلاین :0