دسترسی همگانی(OPAC) نام کتابخانه در اوپک


نتایج سرعنوان جستجو شده

   مرتب سازی     درج پیشنهاد خرید   پالایش جستجو
گسترش جستجو به رکوردهای فرزند
طرح و تجزیه و تحلیل آزمایشها با نرم افزار Minitab14 (1385) / جمشیدیان ، احمدرضا (1347 -)
کنترل کیفیت و تحلیل آماری با Minitab 18 (1397) / امیری ، مقصود (1346 -)
تجزیه و تحلیل سریهای زمانی (1371) / کرایر ، جاناتان، نویسنده

کاربران آنلاین :0