دسترسی همگانی(OPAC) نام کتابخانه در اوپک


نتایج سرعنوان جستجو شده

   مرتب سازی     درج پیشنهاد خرید   پالایش جستجو
گسترش جستجو به رکوردهای فرزند
اصول FMEA (1390) / مکدرموت ، رابین
کنترل کیفیت (1383) / بسترفیلد ، دیل
کیفیت و پایایی کاربردی مبانی، روشها و راهکارها (1393) / دیلون ، بالبیر اس (1947 - م)
ایزو 9000 و ماورای آن (1379) / هرینگتن ، جیمز، نویسنده
خطاناپذیرسازی درفرآیندهای ساخت POKA YOKE (1385) / فروغی ، دادگر (1345)، نویسنده
مجموعه‌[ISO 9000ایزو]9000 (- 1373) / امیران ، حیدر (1344)، نویسنده
نمایش داده ها و تحلیل کنترل نموداری (1378) / ابراهیمی ، قنبر (1325)، نویسنده
کنترل کیفیت فازی (1383) / فقیه ، نظام‌الدین، نویسنده

کاربران آنلاین :0