دسترسی همگانی(OPAC) نام کتابخانه در اوپک


نتایج سرعنوان جستجو شده

   مرتب سازی     درج پیشنهاد خرید   پالایش جستجو
گسترش جستجو به رکوردهای فرزند
آشنایی با قابلیت اطمینان (1388) / کرباسیان ، مهدی (1352 -)
اصول FMEA (1390) / مکدرموت ، رابین
روش‌های اجرایی گودبرداری و سازه‌های نگهبان (1391) / عبداللهی ، رضا (1348)
طراحی استوار، راهکاری جهت ارتقاء پایایی (1395)
قابلیت اطمینان، خطا و فاکتورهای انسانی در صنعت برق (1396) / دیلون ، بالبیر اس (1947 - م)
کیفیت و پایایی کاربردی مبانی، روشها و راهکارها (1393) / دیلون ، بالبیر اس (1947 - م)
روش های اجرایی گودبرداری و سازه های نگهبان (1391) / عبداللهی ، رضا (1348)، نویسنده

کاربران آنلاین :0